PLC AUTOMATIZACE

Průmyslová automatizace s využitím PLC tzv. programovatelných logických automatů - řídících systémů je oblastí činnosti, která přímo svým působením podporuje výrobní i servisní provozy, obecně technologie v různých odvětvích průmyslu jako je strojírenství, farmacie, chemie, stavebnictví, energetika, vodohospodářství, plynárenství; automobilový, hutní, textilní a oděvní, dřevařský a nábytkářský, potravinářský a zemědělský, plastikářský, sklářský a keramický průmysl a mnoho dalších oblastí lidské činnosti.

Automatizace se uplatňuje i v oblasti výzkumu a vědy pro řízení experimentálních zařízení, a taktéž v oblasti vzdělávání a školství pro výuku nových specialistů v oboru.

Ve spojení s moderním způsobem ovládání - vizualizace technologie, dnes již grafického rozhraní člověk-stroj, vytváří komfortní prostředí výroby s možností dosažení optimálních pracovních výkonů, vysoké kvality a kontroly výrobků.

Propojením automatizačních systémů do sítě vznikají možnosti vytvoření kontinuální návaznosti přenosu dat rozpracovanosti výroby, sledování kvality, sběru dat, kontroly a dalších vyžadovaných informací.

PLC - řídící systém se skládá z různých komponent, modulů, které pracují podle zadaného programu v úzké součinnosti podle požadavků dané aplikace.

 plc-automatizace
[ dále ]